spraci.info

Search

Items tagged with: barn

♲ Barbro Andersen ():
– Ei bestemor er ofte bedre enn et fremmed fosterhjem. Barnevernet i Kongsberg reduserte akuttplasseringene med 90 prosent på tre år.
[l]#barnevernet #barn #nrk
 
♲ Ola Mjaaland ():
Sukkerholdige varer rettet mot barn er ofte plassert på de laveste hyllene, viser en ny studie. En forsker plasserte hodekamera på syvåringer og mener videofunnene er overraskende.
[l]#sukker #produktplasering #barn #reklame
 
By Michael Robillard2017-09-16T09:03:00-04:00

red barn near hill under blue sky during daytime

Location: Crested Butte, United States

Source: https://unsplash.com/photos/Bndt2K29mFk
Full image: Link

Via Unsplash.com

\#photography #CC0 #Unsplash #APIRandom #red #barn #near #hill #under #blue #sky #during #daytime #CrestedButte #UnitedStates
 
♲ Kris Munthe ():
Er det greit å tyvtitte på barnas mobil?
En undersøkelse gjennomført av Penetrace på vegne av Telenor og Den digitale foreldreskolen viser at 59 prosent av foreldre med barn i alderen ti til 15 år har sett på barnas mobil, nettbrett eller pc uten at barna var klar over det, og 55 prosent mener at de har rett og plikt til å gjøre det. Samtidig viser undersøkelsen at 85 prosent av foreldrene mener at barna er for unge når de begynner å bruke nett og mobil, og om lag halvparten av foreldrene som deltok i undersøkelsen har følt seg presset til å la barna bruke sosiale medier.

Ut fra disse tallene er det lett å forstå at det kan være utfordrende å ta gode foreldreavgjørelser. Det å beskytte barna og passe på at de har det bra og er grei med andre p
... Show more...
 
Later posts Earlier posts